Tel/Fax 93 217 21 15 - fucapneumo@gmail.com

Bloc del Comitè d'Experts

Una desconeguda pionera: La Dra. Rita Shelton i la seva vinculació amb Barcelona

La integració de la dona en el món de la Medicina ha estat una de les grans revolucions socials del segle XX. Per a ser plenament conscients d'aquesta revolució no hi ha més que consultar les estadístiques: En 1955 el percentatge de metgesses col·legiades a Espanya era l’1,06% del total, mentre que en l'actualitat és el 53,8%.

Llegir l'article complet

 

Cal humanitzar les relacions interpersonals en el món de la sanitat?

En els darrers anys estem vivint una ràpida evolució en els coneixements, habilitats i tècniques de la Sanitat. A més, la introducció de la Medicina Basada en l’Evidència ens ajuda a ampliar els coneixements d’una forma raonada i reflexiva abans d’emprendre una decisió diagnòstica o terapèutica. Però aquesta evolució ha incidit negativament en aspectes més humans.

Llegir l'article complet

 

Sexe, gènere, embaràs i la seva repercussió en Pneumologia

És necessari precisar que la paraula gènere no és equivalent a sexe. El gènere fa referència a un concepte social i cultural que va més enllà del concepte estrictament biològic que correspon al sexe. El paper social de la dona ve molt influït pel rol que se li atribueixi en la societat on viu i aquest variarà molt segons la cultura i l'estrat socioeconòmic al qual pertany una dona determinada.

Llegir l'article complet

 

Què és l'oxigenoteràpia?

L’oxigen és fonamental per la vida. La funció primordial del sistema cardiopulmonar es mantenir un bon intercanvi entre l’oxigen (O2) que respirem a través de l’aire i el diòxid de carboni (CO2) que resulta del metabolisme de les cèl·lules . Aquest intercanvi precisa del bon funcionament tant del pulmó com del cor.

Llegir l'article complet

 

Consell per l'estiu per a persones amb malalties respiratòries

Les temperatures altes i algunes activitats pròpies de l'època estival poden tenir efectes sobre determinades patologies respiratòries. L'escalfament global de la terra és una realitat inqüestionable a la qual ens hem d'adaptar i estar preparats per pal·liar-ne els efectes sobre la salut, especialment dels pacients amb malalties cròniques. Per això, és important tenir en compte una sèrie de mesures perquè els pacients amb malalties respiratòries evitin els efectes adversos de la calor sobre l’aparell respiratori

Llegir l'article complet

 

Aprofitar els metges veterans

“O sigui que, després d’aprendre les bases de la medicina, de perfeccionar-les en un període d’entrenament dirigit cap a l’especialització i, després d’un llarg exercici en el seu camp durant 40 o més anys, que és quan el metge és un entès teòric i pràctic en el tema de la seva especialitat, els hi diem que la societat no necessita més la seva aportació.”

Llegir l'article complet

AMUNT