Tel/Fax 93 217 21 15 - fucapneumo@gmail.com

Què fem

Des de la seva constitució, la FUCAP ha col·laborat amb els diversos aspectes assistencials, docents i de recerca en el camp de les malalties respiratòries.  S'han distribuït, en la convocatòria anual de beques, més de 2.591.000 euros per a projectes de recerca i estades curtes de formació a centres de reconegut prestigi. La Fundació dóna suport a metges i departaments en la gestió administrativa de contractació de personal i, en general, en la canalització de recursos obtinguts dels projectes d'investigació o de donacions. Al mateix temps proporciona als professionals la cobertura fiscal i comptable que els és necessària.

A més a més de la convocatòria anual de beques ja esmentada, la FUCAP dóna suport als contractes dels pneumòlegs o dels serveis de Pneumologia (i d’altres especialitats) en la signatura de contractes per docència (cursos, simpòsiums, conferències, etc.) i per recerca (assaigs clínics, recerca epidemiològica, etc.)

També canalitza els ajuts per assistència a congressos i a activitats científiques què els facultatius han obtingut de diverses empreses.

 

AMUNT